.
   
.
Päiväkotiyhdistys Pirtti ry omistaa ja hallinnoi Päiväkoti Pirttiä ja Moision päiväkotia Mikkelissä.

Päiväkotiyhdistyksen hallinnosta ja taloudesta vastaa johtokunta , johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä.
Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan ja kokouksissa sihteerinä ja asioiden esittelijänä toimii päiväkodin johtaja.Johtokunnan jäsenet ovat Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilökuntaa ja päiväkodeissa hoidossa olevien lasten vanhempia.

Päiväkotien yhteisenä johtajana toimii Heli Joensuu.

Molemmissa päiväkodeissa annetaan myös esiopetussuunnitelman mukaista esiopetusta.
contpics/1.jpg
Elämä on kasvun aikaa

.
Päiväkotiyhdistys Pirtti ry, Telkänkatu 2, 50190 Mikkeli, p.0440 214 297