.
   
.
Päiväkoti Pirtti on perustettu 1977.
Pirtissä on 40 hoitopaikkaa 1-6 vuotiaille lapsille ja se sijaitsee osoitteessa
Telkänkatu 2.
Lapset on jaettu ikätason mukaisiin ryhmiin ja esikoululaiset toimivat omana ryhmänään.
Henkilökunta koostuu kolmesta lastentarhanopettajasta ja viidstä lastenhoitajasta.
Lisäksi päiväkodissamme on harjoittelijoita ja opiskelijoita.
Toiminnassamme painotamme luonto- ja ympäristökasvatusta.
Päiväkodin aukioloaika on ma-pe 6.30-17.00.


Päiväkodin päivärytmi
klo 6.30 päiväkoti avataan
klo 8.00 aamupala
klo 9.00 toimintatunti, eskari alkaa
klo 10.00 ulkoilu
klo 11.00 ruokailu
klo 12.00 päivälepo
klo 13.00 eskari loppuu
klo 14.00 välipala
klo 15.00 
ulkoilu ja kotiinlähtö
 
klo 17.00 päiväkoti suljetaan
contpics/2.jpg
Elämä on kasvun aikaa

.
Päiväkotiyhdistys Pirtti ry, Telkänkatu 2, 50190 Mikkeli, p.0440 214 297